Visualisering av transportoptimering

Senast uppdaterad:

2015-09-10 13:44:20

Idag saknas bra visualiseringsstöd för transportledare inom främst livsmedelsindustrin. I projektet kommer en prototyp till en sådant visualiseringsstöd att tas fram.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:64
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Johan Tjader
Startdatum: 201510
Slutdatum: 201512
 
Aktör
Acino AB
Logex AB
Logistikgruppen
Martin & Servera AB
ProcessIT

Dokument