Förstudie utvecklingsbehov kommunla energibolag - elnät

Senast uppdaterad:

2015-10-21 16:09:22

Iförstudien analyserade ProcessIT tillsammans med Umeå/Luleå/Piteå/Boden Energi och SkellefteåKraft utvecklingsbehov inom elnät. Syftet med förstudien var att finna idéer på problem som energibolagen själva inte har möjlighet att lösa och där det behövs samarbete mellan elbolag, forskare och produkt/tjänsteföretag.

Förstudien resulterade i en sammanställning av utvecklingsbehov samt två förstudieansökningar till EnergiForsk.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:65
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Energi
Aktivitetsledare: John Lindström
Startdatum: 201501
Slutdatum: 201509
 

Dokument