Skydd av kritiska infrastrukturer

Senast uppdaterad:

2015-11-11 11:29:04

Förstudien skall se över möjligheten att sätta upp ett centrum alt större projekt runt kritiska infrastrukturer. Initialt kommer elnät och elnätbolag att vara i fokus. Nätverksaktiviteter och möten med intresserade aktörer kommer att ske. En litteraturstudie kommer genomförasför att förberedaen kommande större ansökan.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:68
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Aktivt
Program: ProIT/Energi
Aktivitetsledare: Dan Harnesk
Startdatum: 201511
Slutdatum: 201512
 

Dokument