OMIN

Senast uppdaterad:

2016-01-21 14:41:53

Arbete med ansökan som har till syfte att höja den lokala kompetensen hos regionens SMEer och större företag inom optisk mätteknik.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:83
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Gram
Aktivitetsledare: Kenth Johansson
Startdatum: 201509
Slutdatum: 201512
 

Dokument