Mätning och styrning av schakt

Senast uppdaterad:

2016-06-28 13:38:00

Förstudien innebär:

a. Studera förutsättningarna för att införa tomdragningsskydd, nivåmätning och hängdetektering i schakt.<br /> b. Studera förutsättningarna för en &rdquo;optimal&rdquo; styrstategi baserat på visionerna i SMIFU, som maximerar massflödet och minimerar slitaget i schakt.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2016:02
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Aktivt
Program: ProIT/Gram
Aktivitetsledare: Thomas Gustafsson
Startdatum: 201604
Slutdatum: 201610
 
Aktör
LKAB
Luleå tekniska universitet
Minetec
ProcessIT
Projekt och konsulting i Kiruna AB

Dokument