Marknadsanalys uppkopplade system och stora datamängder

Senast uppdaterad:

2016-06-28 16:40:55

Förstudien syftar till att ta reda på Processindustrins kunskap om, och syn på nya möjligheter vad gäller uppkopplade system och hantering av stora datamängder. För förstudiens genomförande kommerett antal företag iprocessindustin i norra Sverige att nyttjas. Resultatet av förstudien kommer att ligga som grund för att hitta nya affärs-, utvecklings- och forskningsmöjligheter inom området.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2016:03
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Aktivt
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Bengt Gunnarsson
Startdatum: 201601
Slutdatum: 201609
 
Aktör
Ductus PreEye AB
ProcessIT

Dokument