Åskvarning och objektidentifiering

Senast uppdaterad:

2018-04-13 09:52:36

Projektets idéhar ett direkt samband och är en fortsättning på de resultat som presenteras i samband med förstudien som avslutades 2016-02-28. Förstudierapporten har benämningen "Övervakningssystem störning och åska" daterad 2016-03-10.

Förstudierapporten beskriver bakgrunden till projektets idé i de produktionsförluster som finns inom svensk processindustri orsakade av åskrelaterade störningar. Totalt bedöms produktionsförlusterna till 4 miljarder/år där hälften orsakas av spänningsdippar. Tidigare genomförda studier anger 400 - 500 MSEK/år bara för skogsindustrin i Sverige. De åtgärder som förstudien föreslår kommer helt eller delvis att kunna införas inom hela industrin. Även om inte alla åskrelaterade störningar kan undvikas uppgår potentialen för industrisektorn till åtskilliga 100-tals miljoner kronor.

Det nu aktuella projektet skall leverera dokumentation med förslag till tekniska lösningar för följande två funktioner:<br /> &bull;Funktion A - varning för lokal åska<br /> &bull;Funktion B - identifiering av funktioner/objekt med låg störningsimmunitet.<br /> Dokumentationen skall vara direkt tillämpbar för genomförande av ett pilotprojekt hos en beställande anläggningsägare.

Slutrapport från projektet finns under aktivitetsdokument.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2016:06
Portföljägare: ProcessIT
PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Rune Lindberg
Startdatum: 201610
Slutdatum: 201708