Höja kvalitet i mjukvara

Senast uppdaterad:

2017-01-30 12:07:12

Förstudien har tillsammans med 3 processindustrer tittat på vilka felaktigheter som vanligen uppkommer i mjukvara på främst automationssystemnivå, för att se om det är ett tillräckligt stort problem för att göra ett större projekt av det.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2016:08
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: John Lindström
Startdatum: 201609
Slutdatum: 201701
 
Aktör
ProcessIT

Dokument