Beräkningsprogramvara SIL

Senast uppdaterad:

2017-05-18 13:22:57

Förstudie om hur säkerhetscertifiering av anläggningar enligt IEC standarder i högre grad än idag skulle kunna automatiseras. Idag blir dessa certifieringar mycket dyrbara då det behövs mycket manuellt konsultarbete för att göra dem.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2017:02
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Aktivt
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Anders Jonsson
Startdatum: 201703
Slutdatum: 201707
 

Dokument