Förstudie - Framtida skogsbrukssystem med avseende på skogsbrukets hela biomassapotential

Senast uppdaterad:

2017-05-24 08:58:53

Förstudie om möjlighet utveckla nytt framtida skogssystem

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2017:03
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Lars Gyllenstedt
Startdatum: 201701
Slutdatum: 201703
 

Dokument