Digital tool for safer start-up of process plants - Förstudie

Senast uppdaterad:

2018-05-31 14:24:32

Projektet syftar till att skapa ett system för allmän tillämpning och koordinering av igångkörningsprojekt i processanläggningar efter säsongs- eller underhållsstopp. Systemet ska kunna koordinera och visualisera startpunkter för samtliga delsystem i en anläggning för att ge ett så effektivt startförlopp som möjligt med minimalt energispill och kassation. Systemet ska kunna hämta information från olika typer av automationssystem och får inte vara begränsat till specifik hård eller mjukvara.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2018:01
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Mats Johansson
Startdatum: 201801
Slutdatum: 201804
 
Aktör
ABB AB
ProcessIT

Dokument