Förslag ny fabriksanläggning

Senast uppdaterad:

2018-04-16 10:12:41

Det finns ett uppslag till att skapa ett gummibaserat grundmaterial, främst av återvunnen plast och<br /> gummi. Produktionen skulle dels bestå av att förädla återvunnet råmaterial till en grundprodukt men<br /> också produktförädling. Begagnad utrustning som använts för storskalig produktion av plastmattor<br /> avses köpas in och flyttas till Vilhelmina. Vissa delar av den begagnade kommer inte att användas för<br /> produktion, bland annat tryckeriet som troligen kommer att ersättas med ett nytt modernare<br /> tryckeri. Viss produktion sker redan i mindre skala. Bland annat foderringar produceras redan nu i<br /> andra lokaler i Vilhelmina.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2018:02
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Robin Norrman
Startdatum: 201710
Slutdatum: 201712
 
Aktör
Ecorub
ProcessIT

Dokument