Dynamisk simulering av energisystem i komplex processindustri

Senast uppdaterad:

2014-06-24 09:17:00

I en komplex processindustri som t.ex. en integrerad massa- och pappersfabrik strävar man efter att utnyttja energin på bästa sätt, vilket leder till att energisystemen blir mycket komplexa och svåröverskådliga. Förprojektet består av två huvuddelar: 1. Påvisa störningar och onormal energiförbrukning i energisystemet på ett för operatörerna enkelt och åskådligt sätt. 2. Konstruera en dynamisk simuleringsmodell av energisystemet i en integrerad massa- och pappersfabrik. Modellen skall vara generell, parameterstyrd och enkelt anpassningsbar inte bara till andra pappersindustrier utan också till andra likartade processindustrier. Av komplexitetsskäl begränsas projektet till att omfatta sekundärvärmesystemet i en integrerad massa- och pappersfabrik men ska konstrueras så att den kan utvidgas till att omfatta hela fabriken.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2009:13-T4
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Harry Forsgren
Startdatum: 200901
Slutdatum: 201101
 

Dokument