Inventering av basindustrins behov

Senast uppdaterad:

2018-04-16 10:44:40

Under projektet genomförs en kartläggning av den norrländska industrins generella behov i syfte att finna möjligheter att bistå i deras utveckling mot Industri 4.0.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2018:05
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Aktivt
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Mats Johansson
Startdatum: 201801
Slutdatum: 201812
 
Aktör
ProcessIT

Dokument