Utvecklingssamordning

Senast uppdaterad:

2018-04-16 11:14:47

Samordning av utvecklingsträffar i syfteatt skapa samarbeten som stärker industrin i Kalix och Norrbotten.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2018:07
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Aktivt
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Robin Norrman
Startdatum: 201801
Slutdatum: 201808
 
Aktör
Mirror Partner Utveckling AB
ProcessIT

Dokument