Systemutveckling

Senast uppdaterad:

2018-06-20 08:59:38

Förstudie för att definiera ett projekt för utveckling av Edukeys system och produkt.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2018:08
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Robin Norrman
Startdatum: 201801
Slutdatum: 201808
 
Aktör
Edukey AB
ProcessIT

Dokument