Automationsförstudie

Senast uppdaterad:

2018-08-09 11:05:29

Förstudie för att fastställa hur det skulle vara möjligt att automatisera vissa moment i Mekinkor ABs produktion.

Efter arbete under sommaren 2018 övergår projektet till det större projektet som undersöker möjliga plockrobotar för sortering av skurna detaljer.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2018:10
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Robin Norrman
Startdatum: 201801
Slutdatum: 201808
 
Aktör
Mekinor AB
ProcessIT

Dokument