Simulering av hydrauliksystem i skogsmaksiner

Senast uppdaterad:

2018-08-09 11:00:44

Hydrauliksystemen i skogsmaskiner är individuellt avpassade för den unika maksinen och dess operatör. Det innebär att vid installation av ett nytt verktyg krävs individanpassningar av verktyget som måste göras vid maskinen av en person med god kunskap om verktyget.

Denna förstudie undersöktemöjligheten att mäta,skicka och i slutändan simulera hur hydrauliksystemet i en skogsmaskin är inställtför att kunna genomföra individanpassningen av verktyget innan leverans.

Förstudien visade visade att det finns stora svårigheter i att mäta och förmedla hur hydrauliksystemet i en skogsmaskin är inställt på ett standardiserat sätt. Troligtvis är det genomförbart men kräver att större standardiseringsarbete än tidigare trott.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2018:16
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Tobias Tovedal
Startdatum: 201806
Slutdatum: 201808
 

Dokument