Montage-, kvalité-, och visionsystem

Senast uppdaterad:

2019-01-30 15:08:54

Projektet utvecklar en prototyp av en datahanteringsplattformför att övervaka monteringen av fordon, tillsammans med flera AI-baserade kvalitetsverktyg som körs på datahanteringsplattformen.

Huvuddelen av projektet kommer innefatta utvecklingen av optiska och lingustiska analysmetoder för att samla in information. På en praktisk nivå kommer projektet innebära skapandet av ett självoptimerande system som guidar montörerna genom monteringsprocessen, verifierar att varje steg utförts korrekt, och varnar ifall produkten avviker ifrån den nominella designen.

På längre sikt kommer system kunna intgreras med produktdesignsystemfrån vilka systemet får CAD-ritningar, stegvis monteringsorder, samt plocklistor. Det kommer automatisera en stor del av den kvalitetskontroll som idag utförs manuellt, och minska mängden fel i produktionen.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2019:01
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Aktivt
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Tobias Tovedal
Startdatum: 201901
Slutdatum: 201907
 

Dokument