Ekonomisk styrning av produktion

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:47:50

Förstudien syftar till att undersöka förutsättningarna för användandet av ekonomisk information som ett beslutsstöd för operatörer. I studien ingår även att utreda vilken information som skulle vara aktuell att använda, hur den kan visualiseras och vilket intresse som finns hos bruken och operatörerna att börja använda ekonomisk information som en del vid processtyrningen.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2012:03-MP
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Katrin Jonsson
Startdatum: 201201
Slutdatum: 201301
 

Dokument