Energioptimering med "Alentpumpen"

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:19:36

ProcessIT kommer att samarbeta med Alent Drying och utvärdera möjligheterna att införa modellbaserad reglering av virkestorkning. Studien bygger vidare på en ny patenterad metod för virkestorkning och inledande försök visar att det är möjligt att reducera både torktid och energiförbrukning med mer än 20 procent jämfört med konventionella metoder. Förhoppningen är att med modellbaserade reglering kunna förenkla handhavandet och optimera torkningen. Läs reportage om Torrare virke ger bättre kvalitet

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2010:16-S
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Eric Björkman
Startdatum: 201001
Slutdatum: 201201
 

Dokument