Fibermätning

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:34:30

Projektet utreder om man skulle kunna använda optisk mätteknik för att avgöra fiberriktningar, on line, i papper. Arbetet är baserat på Monte Carlo simuleringar där ljusspridning i fibrösa material modellerats. I simuleringarna har både ljusets intensitet och polarisation bestämts. Experiment för att verifiera simuleringarna är på gång likaså beräkningar för jämföra resultat med andra beräkningsmetoder, vilket sker i samarbete med Mittuniversitetet

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2011:06-MP
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Torbjörn Löfqvist
Startdatum: 201101
Slutdatum: 201201
 

Dokument