Fibervinkelmätare

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:58:36
LTU Skellefteå och SP-Trätek har länge forskat inom träteknik och idag är man världsledande inom träforskning. Bland annat har man forskat mycket kring en optisk mätmetod för att mäta fibervinkel på stock och sågat virke med laser och kamerateknik. Målet med förstudien är att lägga grunden inför ett FoU-projekt genom att lista framtida forskningsfrågor, bedöma produktionspris och realiserbarhet, försöka identifiera basindustri och produktägare för framtida samarbete.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2006:09
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Emil Hallstig
Startdatum: 200601
Slutdatum: 200601
 

Dokument