Från produktfokus till tjänstefokus - Komatsu

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:58:36
Att utverdera vilka informationer som behövs för att försälja produkt som tjänst

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2007:13
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Robin Norrman
Startdatum: 200701
Slutdatum: 200901
 

Dokument