Gasanalys

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:58:36
On-line mätning av gaskoncentrationer, primärt O2, CO, CO2 och NOX för övervakning av emissionsgaser. Fortsättning via 2006:04 där förslag för fortsättning formuleras

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2005:28
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Johan Carlson
Startdatum: 200501
Slutdatum: 200501
 

Dokument