Icke kontaktsensor-baserad vätskenivå-mätning under skum i flotationstank

Senast uppdaterad:

2017-06-14 14:46:28

För att utvinna mineralerna ur malmen använder Boliden Mineral AB en flotationsmetod. Hela flotationsprocessen består av flera stora tankar i serie som slurryn skall passera. Gemensamt för dessa tankar är att de har omrörare och lufttillsatser for att initiera skumbildningen. Inom denna fallstudie planerar vi att införa en IR-kamera som en icke-kontakt-sensor och undersöka möjliga temperaturer i likvida nivåer och skum. Vi kommer också att överväga användningen av andra icke-kontakt mätnings-sensorer såsom lågfrekvent radar.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2011:13-T4
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Gram
Aktivitetsledare: Robin Norrman
Startdatum: 201101
Slutdatum: 201101
 
Aktör

Dokument