Industriförsök på SCA Munksund

Senast uppdaterad:

2014-06-27 16:29:23

Industriförsök genomförda hos SCA Munksund tillsammans med framförallt Eurocon och LTU. Datainsamling i samband med av SCA genomförda prov med olika processinställningar.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2006:15
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Pär Erik Martinsson
Startdatum: 200601
Slutdatum: 200601
 
Aktör

Dokument