Inmätning av borrkronors läge under borrning

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:25
Inmätning av borrkronors läge samt aktiv styrning av borrkronans position under borrning genom analys av emitterat ljud. I förlängningen även karakterisering av berggrunden I ett framtida tänkt etapp3 kan intressenter som energimyndigheten. Sydkraft m fl komma att ingå. Utförligt förslag finns dokumenterat. (8 sidor). RockTech Center avser att driva fram en lösning baserad på annan teknik.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2005:13
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Gram
Aktivitetsledare: James Leblanc
Startdatum: 200501
Slutdatum: 200501
 

Dokument