Innovationssystemutveckling ProcessIT

Senast uppdaterad:

2014-06-24 09:18:44

ProcessIT som innovationssystem: En kritisk analys. ProcessIT har under de tre första åren vunnit erfarenheter på en rad olika områden. Föreliggande projekt avser att analysera de tre första åren från ett innovationssystemperspektiv, i syfte att kritiskt reflektera över ProcessIT som innovationssystem och identifiera åtgärder för att ytterligare stärka innovationssystemet. Kommer att bidra till att följdforskningen, som bedrivits under de första 3 åren av en extern forskare, utformas på ett nytt sätt.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2007:16
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Strategisk aktivitet/projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Anders OE Johansson
Startdatum: 200701
Slutdatum: 200801
 

Dokument