Innovativa e-Underhållstjänster

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:12:02

Innovativa e-Underhållstjänster för basindustri och små och medelstora företag. Projektet syftar till att utforma innovativa underhållstjänster för beslutsproduktion genom att etablera informationslogistik baserad på informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Projektet skall även tillhandhålla infrastruktur för nätverkande inom området eUnderhåll samt skapa förutsättningar för deltagande i kommande europeiska program, som t ex FP7. Projektet är på 2 år och 550000 Euro

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2009:03
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Ramin Karim
Startdatum: 200901
Slutdatum: 201101
 

Dokument