Interaktiv beslutsträning

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:25
Förstudien syftar till att undersöka marknadspotential och tekniska förutsättningar för en utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster baserade på resultat från forskning- och utvecklingsprojektet ”Foreign Ground”. Foreign Ground är utvecklat av Data Ductus, Luleå Tekniska Universitet samt Försvarshögskolan och är ett datorspel för besluträning riktat mot svenska soldater i utlandstjänst. Nuvarande prototyp är baserat på Unreal Engine, en s.k. MOD (modification). Foreign Ground visade sig ganska snart under utvecklingsarbetet inte bara utvecklas till ett traditionellt datorspel, utan har potential att utvecklas till en plattform för många typer av beslutsträning och scenarios i andra, icke-militära, miljöer som industrin, tjänstebolag, offentliga bolag och organisationer.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2005:19
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Håkan Wallin
Startdatum: 200501
Slutdatum: 200501
 

Dokument