3D-Kamerateknik för interaktion i industriella miljöer

Senast uppdaterad:

2017-06-14 14:44:40

Målet med förprojektet är att skapa en demonstrator där man med händerna, i luften, kan vrida och vända på en 3d - modell av en produktionskedja i realtid. Demon skall även känna igen ett antal enkla gester. Syftet är i huvudsak att verifiera teknikens lämplighet för utvecklande av en sådan produkt (proof-of-concept). I detta ingår testning av robusthet,användbarhet i olika miljöer samt hur intuitiv en sådan lösning är. En del av förstudien skall användas till att planera och estimera ett framtida FoU-projekt.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2010:24-T5
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Kenth Johansson
Startdatum: 201001
Slutdatum: 201101
 
Aktör

Dokument