Kartläggning av den skogliga värdekedjan

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:26
Kartläggning av den skogliga värdekedjan liknande det HLRC gjort i sin roadmap.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2008:01
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Christin Norberg
Startdatum: 200801
Slutdatum: 200901
 

Dokument