Kartläggning kompetensutvecklingsbehov map driftssäkerhet

Senast uppdaterad:

2014-06-24 09:18:20

Syftet med denna förstudie är att: 1. Kartlägga Norrmejeriers kompetensförsörjningsbehov med utgångspunkt i deras förebyggande arbete med driftsäkerhet 2. Tillsammans med Norrmejerier artikulera en strategi för att kontinuerligt säkra detta kompetensförsörjningsbehov. Den process som Norrmejerier arbetar med har ett tydligt kundfokus, det är kundens behov och korreleringen mellan dessa och Norrmejeriers tjänsteutbud, som står i centrum.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2007:15
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Johan Sandberg
Startdatum: 200701
Slutdatum: 200801
 

Dokument