Klistermängd vid wellpapptillverkning

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:26
Föreliggande förstudieansökan avser att utröna möjligheterna att genomföra ett projekt med målsättning att produktifiera utrustning, baserad på kamerateknik, för mätning i realtid av pålagd klistermängd respektive arkplanhet vid wellpapptillverkning samt skapa en funktionell överföring av bildinformation till operatör och maskin. Några liknande utrustningar finns ej i dag. Wellpapptillverkningen i Europa omfatta c:a 700 tillverkningsenheter, vilka producerar wellpapp för ett värde av storleksordningen 150 miljarder SEK årligen.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2006:07
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Pär Erik Martinsson
Startdatum: 200601
Slutdatum: 200701
 

Dokument