Koncept för Appar inom processindustrin

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:26
Studien avser att genomföra en koncept- och teknikstudie hur ”appar” kan användas inom processindustrin. Studie skall bestå av tre delar: Beskriva en modell och ett funktionellt koncept för hur appar kan användas Kartläggning av tekniken runt appar. Tekniker, säkerheten, gränssnitt etc Göra en demonstrator. Avsikten är att, för demonstrationen, utgå från mina sidor tänk utifrån kund eller anställd perspektiv. Databasen bygger på content studio Mer info kan ges av Mikael Hansson, Umeå Universitet, på 090-7867926. En presentation av resultat eller delresultat skall göras på ProcessITs industriråd Demonstrator framtagen och visad för SCA PAckaging Obbola som avser utveckla den vidare till en färdig produkt. Slutrapport finns.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2011:23-T4
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Jan Hedström
Startdatum: 201101
Slutdatum: 201101
 

Dokument