Marknads- och produktifieringsstudie för ProMoVis

Senast uppdaterad:

2017-06-14 14:43:05

Inom ramen for ProeessITs innovationsverksamhet bedrivs F&U projektet Mesta, Methods for Struetural Control Analysis. For att underlätta för projektdeltagarna, som till stor del utgörs av representanter for regionens basindustri, har projektet utvecklat ett visualiseringsverktyg. Verktyget främsta syfte är att på en gemensam plattform visualisera processcheman oeh reglerstrukturer samt utföra avancerade processanalyser. Uppdraget gäller att undersöka de praktiska förutsättningama för att kommersialisera och marknadsintroducera ovan nämnda verktyg.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2010:04-T4
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Wolfgang Birk
Startdatum: 201001
Slutdatum: 201001
 
Aktör
ProcessIT

Dokument