Mätning av partikelstorleksfördelning

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:26
Uppmätning av partikelstorleksfördelning av malmpartiklar on-line för processtyrning genom att kombinera laserteknik med olinjär akustik.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2005:17
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Gram
Aktivitetsledare: Pär Erik Martinsson
Startdatum: 200501
Slutdatum: 200501
 

Dokument