Mätsystem baserat på 3D-datamodeller

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:27
Målsättningen med projektet är att med applikationerna för styckefallsmätning och storleksmätning av råkulor utveckla 3D-tekniken till den position att vi med verkliga försök kan verifiera att noggrannhet och tillförlitlighet för de nya tredimensionella mätsystemen överstiger dagens 2D-mätsystem och därmed kunna introducera tekniken kommersiellt. Inom ramen för samverkan har både gemensamma och individuella mål formulerats. I samverkansformen som detta projekt bedrivs i styr dessa mål respektive parts engagemang.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2004:02
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT/Gram
Aktivitetsledare: Anders OE Johansson
Startdatum: 200401
Slutdatum: 200701
 

Dokument