Aktivitet

Mall för aktivitetsförslag
För att underlätta ansökan om förstudie eller aktivitet finns en mall för aktivitetsförslag  (word-fil) att ladda ner.

Program:

Status:

Aktör:

Fritext:

Aktivitet med Startår 2016 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Åskvarning och objektidentifiering 2016:06 Avslutat 201610 201708 ProIT FUI-projekt
Aktivitet med Startår 2015 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Övervakningssystem störning och åska 2016:01 Avslutat 201509 201612 PiiA Förstudie
Hållbar optimeringsbaserad processreglering 2015:81 Vilande 201507 201806 PiiA FUI-projekt
Utvärdering av multispektral materialanalys för onlinetillämpningar vid kartongtillverkning 2015:80 Vilande 201508 201603 PiiA FUI-projekt
Detektering av fasomvandlingens position med Akustisk Emission 2015:79 Vilande 201508 201606 PiiA FUI-projekt
CONAN-control strategies for nitritation and anammox 2015:78 Vilande 201508 201809 PiiA FUI-projekt
ACOcheese - Effektivare Osttillverkning med hjälp av akustisk spektroskopi 2015:77 Vilande 201506 201608 PiiA FUI-projekt
Analys och modellering av processvariablers och deras samspels inverkan på malresultat vid tillverkning av papper 2015:76 Vilande 201506 201607 PiiA FUI-projekt
Styrning av industriella processer inom skog och bioenergi baserat på MPC med greybox modeller 2015:75 Vilande 201508 201606 PiiA FUI-projekt
Pi-SKALP Skalbar Plattform för Processintegration 2015:74 Vilande 201507 201712 PiiA FUI-projekt
Produktionsoptimering av komplexa och dynamiska processer 2015:73 Vilande 201507 201806 PiiA FUI-projekt
INCODE Information and Competence on demand 2015:72 Vilande 201508 201704 PiiA FUI-projekt
OPTIKYL - Kylsträcksmätning 2015:71 Vilande 201509 201606 PiiA FUI-projekt
Avancerande systemintegration for processindustrin: Sensordatainsamling, nätverks- och övervakande reglering 2015:70 Vilande 201507 201806 PiiA FUI-projekt
Human Centered Remote Control 2015:69 Vilande 201508 201709 PiiA FUI-projekt
ACO Advanced Conveyor belt system 2015:58 Avslutat 201509 201608 ProIT/Gram FUI-projekt
BASE - Molnbaserad plattformsstrategi för processindustrin 2015:57 Avslutat 201509 201610 PiiA FUI-projekt
TAIPA - Taktil och ambient interaktion för processautomation 2015:16 Vilande 201501 201506 PiiA Förstudie
Aktivitet med Startår 2014 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
SST - Super Service Technician 2015:41 Vilande 201409 201504 PiiA FUI-projekt
EMBLEM - EM nivåsensor i billetkokiller 2015:40 Vilande 201409 201508 PiiA FUI-projekt
MoveDynE - Metoder och verktyg för utvärdering av dynamiska aspekter vid design av effektivare industriella energisystem 2015:39 Vilande 201409 201708 PiiA FUI-projekt
REKIS - Realtidsåterkoppling av kemisk information i ståltillverkning 2015:38 Vilande 201411 201504 PiiA Förstudie
IMPSEN - Impact of novel harsh environment sensing on future process control and automation 2015:37 Vilande 201412 201504 PiiA Förstudie
FF-PIL - Framtidens flexibla processindustriella logistik 2015:36 Vilande 201411 201504 PiiA Förstudie
CODE - Competence on demand 2015:35 Vilande 201412 201503 PiiA Förstudie
MPC i processindustri - Modellprediktiv reglering 2015:34 Vilande 201411 201504 PiiA Förstudie
PSA - Processtrålningsanalys-nytt verktyg för processtyrning 2015:33 Vilande 201411 201504 PiiA Förstudie
MCIEII - Measuring Climate for Innovation and Effects of Innovation Initiatives 2015:32 Vilande 201412 201505 PiiA Förstudie
RIMKAPP - Roadmap för implementering av multispektral kvalitetskontroll 2015:31 Vilande 201412 201505 PiiA Förstudie
PRotix 2015:30 Vilande 201411 201503 PiiA Förstudie
PiiA-Bio Reglering och automation av industriella biologiska processer 2015:29 Aktivt 201407 201706 PiiA FUI-projekt
BOP-GV - Beslutsstöd för orderstyrd produktionsplanering av gjutning och valsning hos SSAB 2015:28 Vilande 201412 201505 PiiA Förstudie
InGeFlow - Industrigenerisk flödesedesign 2015:27 Vilande 201412 201503 PiiA Förstudie
PiMet - Innovation genom processintegration av metallurgiska processer 2015:26 Vilande 201412 201505 PiiA Förstudie
NG-Autotune - Nästa generations automatställare för PID-regulatorer 2015:25 Vilande 201412 201506 PiiA Förstudie
PrePiiAwater - Modellstudier för optimal vattenproduktion 2015:24 Vilande 201411 201503 PiiA Förstudie
PREIPP - Innovativ process för läkemedelsmodifiering 2015:23 Vilande 201411 201503 PiiA Förstudie
NIPS - Non-invasive pile scanning 2015:15 Vilande 201411 201504 PiiA Förstudie
Pi-SAMS - Process industrial systems 2015:14 Vilande 201411 201503 PiiA Förstudie
GranuReg - Reglering av granulära processer 2015:08 Aktivt 201408 201709 PiiA FUI-projekt
WROOM - Wireless and remote operation of mobile machines 2015:07 Vilande 201409 201708 PiiA FUI-projekt
SKUT - Förstärkt operatörsstöd vid fjärrstyrd Skutknackning 2015:06 Vilande 201412 201505 ProIT/Gram Förstudie
SamPMAP - Samspelseffekter mellan processvariabler och malning vid papperstillverkning 2015:05 Vilande 201412 201504 ProIT/Scope Förstudie
ECO - Extended Conveyor Belt System 2015:04 Avslutat 201412 201505 ProIT/Gram Förstudie
FIRE-M Fire rescue in mines 2015:03 Vilande 201412 201505 PiiA Förstudie
SIAA - Samverkanplattform för integration och automation av arbetsmaskiner 2015:02 Vilande 201412 201505 PiiA Förstudie
Nya metoder för bergbultsmonitorering med IoT 2014:26 Vilande 201411 201505 ProIT/Gram Förstudie
Processindustriell IoT infrastruktur 2014:24 Avslutat 201411 201504 PiiA Förstudie
Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster 2014:12 Avslutat 201409 201503 ProIT/Scope Förstudie
Impact 2014:03 Avslutat 201401 201406 ProIT Förstudie
Aktivitet med Startår 2013 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
PiiA Omvärldsanalys 2014:15 Avslutat 201312 201410 PiiA Strategisk aktivitet/projekt
Funktions- och intrångssäkerhet i processindustriell it och automation 2014:14 Avslutat 201309 201406 PiiA Förstudie
Beslutsstöd för tillförlitligt underhåll 2014:13 Avslutat 201309 201406 PiiA Förstudie
Reglering av satsvisa processer inom biotech- och biopharmaindustrin 2014:11 Avslutat 201307 201406 PiiA Förstudie
Lean Automation Business 2014:10 Avslutat 201310 201403 PiiA Förstudie
Onlineoptimering av logistik och energi i processindustrin 2013:10 Avslutat 201309 201406 PiiA Förstudie
Optimering av flexibel produktion i kontinuerliga processer 2013:09 Avslutat 201308 201406 PiiA Förstudie
Integration av anläggningsfordon 2013:08 Avslutat 201308 201406 ProIT Förstudie
Optimering av energibalanser och energiförbrukning i processindustrin 2013:05 Avslutat 201309 201409 ProIT Förstudie