Aktivitet

Mall för aktivitetsförslag
För att underlätta ansökan om förstudie eller aktivitet finns en mall för aktivitetsförslag  (word-fil) att ladda ner.

Program:

Status:

Aktör:

Fritext:

Aktivitet med Startår 2019 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Montage-, kvalité-, och visionsystem 2019:01 Aktivt 201901 201907 ProIT FUI-projekt
Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers (InnoCAPE) 2018:17 Aktivt 201901 202107 ProIT FUI-projekt
Aktivitet med Startår 2018 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Simulering av hydrauliksystem i skogsmaksiner 2018:16 Avslutat 201806 201808 ProIT Förstudie
Digital tool for safer start-up of process plants 2018:15 Avslutat 201808 201809 ProIT FUI-projekt
Optical methods for automatic quality assessment 2018:14 Aktivt 201806 201901 ProIT Förstudie
Behovsanalys av positionering i svåra miljöer 2018:13 Avslutat 201802 201803 ProIT Förstudie
Mätning i produktionsflöde 2018:12 Aktivt 201801 201807 ProIT Förstudie
Framtagning av utvecklingsplan 2018:11 Avslutat 201801 201803 ProIT Förstudie
Automationsförstudie 2018:10 Avslutat 201801 201808 ProIT Förstudie
Produktionsflödesoptimering 2018:09 Avslutat 201801 201806 ProIT Förstudie
Systemutveckling 2018:08 Avslutat 201801 201808 ProIT Förstudie
Utvecklingssamordning 2018:07 Aktivt 201801 201808 ProIT Förstudie
Inventering av basindustrins behov 2018:05 Aktivt 201801 201812 ProIT FUI-projekt
Kartläggning av mognadsgrad Industri 4.0 2018:04 Aktivt 201801 201812 ProIT FUI-projekt
Kunskapsspridning om Industri 4.0 i den industriella värdekedjan  2018:03 Aktivt 201803 201812 ProIT FUI-projekt
Digital tool for safer start-up of process plants - Förstudie 2018:01 Avslutat 201801 201804 ProIT Förstudie
Aktivitet med Startår 2017 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Produktionsflödesoptimering 2018:06 Avslutat 201711 201803 ProIT Förstudie
Förslag ny fabriksanläggning 2018:02 Avslutat 201710 201712 ProIT Förstudie
Förstudie - Framtida skogsbrukssystem med avseende på skogsbrukets hela biomassapotential 2017:03 Avslutat 201701 201703 ProIT Förstudie
Beräkningsprogramvara SIL 2017:02 Aktivt 201703 201707 ProIT/Scope Förstudie
TechTalk 2017:01 Aktivt 201704 201812 ProIT Program/programaktivitet
Aktivitet med Startår 2016 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Förändringsagenterna 2016:13 Aktivt 201601 201712 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
Experimentanläggning för automatiserad växtodling inomhus 2016:12 Avslutat 201610 201612 ProIT/Energi Förstudie
A pilot study on possibilities of using PFTNA on-line biofuel analyser for automatic control of CHP plant 2016:11 Avslutat 201610 201612 ProIT/Energi Förstudie
Ultrasound Communications in Industrial Environments 2016:10 Aktivt 201610 201702 ProIT Förstudie
Realtidsmätning under omrullningsprocess - RUO 2016:09 Avslutat 201610 201612 ProIT/Scope Förstudie
Höja kvalitet i mjukvara 2016:08 Avslutat 201609 201701 ProIT Förstudie
SPIN - Samverkansplattform för IT-Innovation i Norr 2016:07 Aktivt 201608 201907 ProIT FUI-projekt
Åskvarning och objektidentifiering 2016:06 Avslutat 201610 201708 ProIT FUI-projekt
NIPS2 2016:05 Avslutat 201601 201604 ProIT Förstudie
Utvärdering av Dynamic Vision Sensors 2016:04 Avslutat 201601 201604 ProIT Förstudie
Marknadsanalys uppkopplade system och stora datamängder 2016:03 Aktivt 201601 201609 ProIT Förstudie
Mätning och styrning av schakt 2016:02 Aktivt 201604 201610 ProIT/Gram Förstudie
Aktivitet med Startår 2015 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Övervakningssystem störning och åska 2016:01 Avslutat 201509 201612 PiiA Förstudie
OMIN 2015:83 Avslutat 201509 201512 ProIT/Gram Förstudie
Stopemätning 2015:82 Avslutat 201509 201512 ProIT/Gram Förstudie
Skydd av kritiska infrastrukturer 2015:68 Aktivt 201511 201512 ProIT/Energi Förstudie
Industriråd 2015-2 2015:67 Avslutat 201510 201510 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
CompInnova 2015:66 Aktivt 201509 201903 ProIT FUI-projekt
Förstudie utvecklingsbehov kommunla energibolag - elnät 2015:65 Avslutat 201501 201509 ProIT/Energi Förstudie
Visualisering av transportoptimering 2015:64 Vilande 201510 201512 ProIT FUI-projekt
Vattenkollektor för havsmiljö 2015:63 Aktivt 201510 201512 ProIT FUI-projekt
Low Power Wide Area Network 2015:62 Aktivt 201510 201512 ProIT Förstudie
Molnbaserad plattform för smart video 2015:61 Aktivt 201510 201512 ProIT FUI-projekt
Visualisering av driftillstånd och uh-behov av maskinpark 2015:60 Vilande 201510 201512 ProIT FUI-projekt
CyberWI 2015:59 Aktivt 201510 201809 ProIT FUI-projekt
ACO Advanced Conveyor belt system 2015:58 Avslutat 201509 201608 ProIT/Gram FUI-projekt
BASE - Molnbaserad plattformsstrategi för processindustrin 2015:57 Avslutat 201509 201610 PiiA FUI-projekt
ProcessIT.EU workshop 2 2015:56 Avslutat 201510 201510 ProIT Program/programaktivitet
ProcessIT.EU workshop 1 2015:55 Avslutat 201501 201501 ProIT Program/programaktivitet
Ansökan Thunder - övervakning störning och åska 2015:54 Avslutat 201504 201506 ProIT Förstudie
ProcessIT-dagen 2015 2015:53 Avslutat 201503 201503 ProIT Program/programaktivitet
Ansökan Kompetenscentrum tillverkande Industri 2015:52 Avslutat 201502 201503 ProIT Förstudie
Ansökan IoT-plattform för tjänster för hushållsutrustning 2015:51 Avslutat 201502 201504 ProIT Förstudie
Ansökan InnoCap 2015:50 Aktivt 201505 201506 ProIT Förstudie
Ansökan NIR- och UV-mätning av massatvätt i cellulosaindstrin 2015:49 Avslutat 201503 201505 PiiA Förstudie
Ansökan Branschgemensam IoT-baserad informationsplattform för supply-chain-flöden 2015:48 Avslutat 201503 201505 ProIT/Scope Förstudie
Ansökan Molnbaserad plattformsstrategi 2015:47 Avslutat 201502 201503 ProIT Förstudie
Ansökan SPIN 2015:46 Avslutat 201501 201503 ProIT Förstudie
Mätning av tegelslitage i kaldougnar 2015:45 Avslutat 201504 201506 ProIT/Gram Förstudie
Förstudie mätning av anläggningsdelar på järnvägar 2015:44 Avslutat 201505 201510 ProIT Förstudie
ERFA-möte i Umeå 2015:42 Avslutat 201504 201504 ProIT Program/programaktivitet
Industriråd 2015-01 2015:18 Avslutat 201502 201502 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
NIPS Non-invasive pile scanning II 2015:13 Avslutat 201503 201504 ProIT/Scope FUI-projekt
EuroCPS 2015:12 Aktivt 201501 201712 ProIT FUI-projekt
DISIRE 2015:11 Aktivt 201501 201712 ProIT FUI-projekt
Aeroworks 2015:10 Aktivt 201501 201712 ProIT FUI-projekt
PACE 2015:01 Vilande 201501 201712 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
Aktivitet med Startår 2014 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Ljusspridning i Nano-cellulosa 2015:09 Vilande 201410 201503 ProIT/Scope FUI-projekt
GranuReg - Reglering av granulära processer 2015:08 Aktivt 201408 201709 PiiA FUI-projekt
WROOM - Wireless and remote operation of mobile machines 2015:07 Vilande 201409 201708 PiiA FUI-projekt
SKUT - Förstärkt operatörsstöd vid fjärrstyrd Skutknackning 2015:06 Vilande 201412 201505 ProIT/Gram Förstudie
SamPMAP - Samspelseffekter mellan processvariabler och malning vid papperstillverkning 2015:05 Vilande 201412 201504 ProIT/Scope Förstudie
ECO - Extended Conveyor Belt System 2015:04 Avslutat 201412 201505 ProIT/Gram Förstudie
FIRE-M Fire rescue in mines 2015:03 Vilande 201412 201505 PiiA Förstudie
SIAA - Samverkanplattform för integration och automation av arbetsmaskiner 2015:02 Vilande 201412 201505 PiiA Förstudie
Nya metoder för bergbultsmonitorering med IoT 2014:26 Vilande 201411 201505 ProIT/Gram Förstudie
Scope-möte nov 2014 2014:25 Avslutat 201411 201411 ProIT/Scope Program/programaktivitet
Processindustriell IoT infrastruktur 2014:24 Avslutat 201411 201504 PiiA Förstudie
Uppkopplade professionella produkter 2014:23 Avslutat 201411 201504 ProIT Förstudie
Scope-möte jun 2014 2014:22 Avslutat 201406 201406 ProIT/Scope Program/programaktivitet
Ströavsyning med Kinect 2 2014:21 Aktivt 201411 201412 ProIT Förstudie
Optisk detektering 2014:20 Avslutat 201409 201412 ProIT/Scope Förstudie
Lakvattenrening 2014:19 Aktivt 201401 201412 ProIT/Gram Förstudie
Designsimulering Skogsmaskin 2014:18 Avslutat 201403 201409 ProIT Förstudie
Designsimulering CE maskiner 2014:17 Avslutat 201405 201409 ProIT Förstudie
Kommunraiden 2014:16 Aktivt 201409 201412 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster 2014:12 Avslutat 201409 201503 ProIT/Scope Förstudie
NIPS - Non-invasive pile scanning 2014:09 Avslutat 201401 201409 ProIT/Scope Förstudie
Fiberriktning fortsättningprojekt 2014:08 Avslutat 201401 201406 ProIT/Scope FUI-projekt
Massaindex fortsättningsprojekt 2014:07 Avslutat 201401 201409 ProIT/Scope FUI-projekt
Torkning och fraktionering av bioslam 2014:06 Avslutat 201401 201409 ProIT/Scope FUI-projekt
Lean Production 2014:05 Aktivt 201401 201501 ProIT FUI-projekt
Inlandsnod 2014:04 Aktivt 201401 201501 ProIT FUI-projekt
Impact 2014:03 Avslutat 201401 201406 ProIT Förstudie
Innovationssystemutveckling 2014 2014:02 Aktivt 201401 201401 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
Aktivitet med Startår 2013 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Arrowhead 2015:17 Aktivt 201303 201702 ProIT FUI-projekt
Beslutsstöd för tillförlitligt underhåll 2014:13 Avslutat 201309 201406 PiiA Förstudie
Kompass2020 2014:01 Avslutat 201306 201403 ProIT Förstudie
Integration av anläggningsfordon 2013:08 Avslutat 201308 201406 ProIT Förstudie
TpOpt - Transportoptimering 2013:07 Avslutat 201301 201401 ProIT FUI-projekt
Informationsplattformen för mobil datafångst och dataleverans IMDD 2013:06 Avslutat 201301 201401 ProIT FUI-projekt
Optimering av energibalanser och energiförbrukning i processindustrin 2013:05 Avslutat 201309 201409 ProIT Förstudie
Mare Purum 2013:04 Aktivt 201301 201401 ProIT/Scope FUI-projekt
Vajersimulering för avlastning fordon 2013:03 Avslutat 201301 201301 ProIT Förstudie
Utveckling av sensor för mätning av tvättförluster 2013:02-MP Avslutat 201301 201301 ProIT/Scope FUI-projekt
Globala Länkar 2013:01 Avslutat 201301 201401 ProIT FUI-projekt
Aktivitet med Startår 2012 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Infosense - webbaserad information 2012:20 Avslutat 201201 201201 ProIT Förstudie
Deltagande i JILIN projektet 2012:19 Avslutat 201201 201301 ProIT Förstudie
Branschanalys för VINNOVA 2012:18 Avslutat 201201 201409 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
Plattformsstrategi för svensk processindustri (del B) 2012:17 Avslutat 201201 201401 ProIT FUI-projekt
Nationell agenda fas 2 processindustriell automation 2012:16 Avslutat 201201 201301 ProIT Förstudie
Gram 2012:15-S Aktivt 201201 201401 ProIT/Gram FUI-projekt
SDR-radiomätning i Aitik 2012:14-S Aktivt 201201 201301 ProIT/Gram Förstudie
Reglerstrategi för småskalig kraftvärme 2012:13-S Avslutat 201201 201301 ProIT Förstudie
Gasflödesmätning fas 3 2012:12-S Avslutat 201201 201301 ProIT/Gram FUI-projekt
eMaintenance for Smart Asset Management 2012:11-s Avslutat 201201 201301 ProIT Förstudie
NOSEG - Nordic Smart Energy Simulation Group 2012:10-S Avslutat 201201 201412 ProIT Förstudie
Beröringsfri mätning stock 2012:09-s Avslutat 201201 201301 ProIT Förstudie
Simulering av sekundärvärmesystem och energibalanser 2012:08-MP Avslutat 201201 201301 ProIT/Scope Förstudie
Energy and Quality oriented modeling and control of REFiners 2012:07-MP Avslutat 201201 201301 ProIT/Scope FUI-projekt
NIR-kluster 2012:06-MP Avslutat 201201 201201 ProIT/Scope FUI-projekt
On-linemätning av tvättförluster i massatvätt 2012:05-MP Avslutat 201201 201201 ProIT/Scope Förstudie
Klassificering av skoglig råvara 2012:04-MP Avslutat 201201 201201 ProIT/Scope Förstudie
Ekonomisk styrning av produktion 2012:03-MP Avslutat 201201 201301 ProIT/Scope Förstudie
Mobile Warp 2012:02-MP Avslutat 201201 201201 ProIT/Scope FUI-projekt
Hur används visuell information 2012:01-MP Avslutat 201201 201201 ProIT/Scope Förstudie
Aktivitet med Startår 2011 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
eMaint satsning i Malmfälten 2011:30-S Aktivt 201101 201501 ProIT/Gram FUI-projekt
COBS den intelligenta bandrullen 2011:29 Avslutat 201101 201406 ProIT FUI-projekt
Nationell agenda för processindustiell automation 2011:28 Avslutat 201101 201201 ProIT FUI-projekt
Plattformsstrategi fas A 2011:27 Avslutat 201101 201201 ProIT Förstudie
Onlinemätning av COD i bioreningsanläggning - fas II 2011:26-MP Avslutat 201101 201301 ProIT/Scope Förstudie
Mätning i mobil miljö 2011:25 Avslutat 201101 201301 ProIT Förstudie
Mätning flotationstank 2011:24 T Avslutat 201101 201301 ProIT/Gram FUI-projekt
Koncept för Appar inom processindustrin 2011:23-T4 Avslutat 201101 201101 ProIT Förstudie
Fuktprototyp 2011:22-T4 Avslutat 201101 201101 ProIT/Gram Förstudie
Förbättrad säkerhet och ökad automationsgrad mha 3D-kamerateknik 2011:21 Avslutat 201101 201101 ProIT/Gram Förstudie
Rock Bolt Testing - Non Destructive 2011:20 Avslutat 201101 201301 ProIT/Gram Förstudie
Automation av tunga fordon 2011:19-T4 Avslutat 201101 201101 ProIT/Gram Förstudie
Simulering av bandtransportör 2011:18 Avslutat 201101 201101 ProIT/Gram Förstudie
SMIFU WP-11 Integrated Process Control 2011:17 Avslutat 201101 201201 ProIT/Gram FUI-projekt
SMIFU WP-1 Zero Entry in Production Area 2011:16 Avslutat 201101 201201 ProIT/Gram FUI-projekt
Energikostnadsoptimering 2011:15-MP Avslutat 201101 201101 ProIT/Scope Förstudie
Prediktering av livslängd (eMaintenance) 2011:14-T4 Avslutat 201101 201301 ProIT/Scope Förstudie
Icke kontaktsensor-baserad vätskenivå-mätning under skum i flotationstank 2011:13-T4 Avslutat 201101 201101 ProIT/Gram Förstudie
Affärsstöd 2011:12-MP Avslutat 201101 201301 ProIT/Scope FUI-projekt
Beslutstöd via Interaktiv Display för Lean II 2011:11-MP Avslutat 201101 201301 ProIT/Scope Förstudie
Optimering råvaruflöde vid M-real i Husum 2011:10-T4 Avslutat 201101 201101 ProIT/Scope Förstudie
Övervakning av mät-och reglersystem (eMaintenance) 2011:09-T4 Avslutat 201101 201101 ProIT/Scope Förstudie
Nyckeltal för underhåll (eMaintenance) 2011:08-MP Avslutat 201101 201101 ProIT/Scope Förstudie
Fibermätning 2011:06-MP Avslutat 201101 201201 ProIT/Scope FUI-projekt
Stendetektering 2011:05-MP Avslutat 201101 201101 ProIT/Scope Förstudie
Brötdetektering 2011:04-MP Avslutat 201101 201101 ProIT/Scope FUI-projekt
Massaindex 2011:03-MP Avslutat 201101 201301 ProIT/Scope FUI-projekt
Energieffektivisering vid malning 2011:02-MP Avslutat 201101 201101 ProIT/Scope Förstudie
SCOPE Norra Ledning 2011:01-MP Avslutat 201101 201301 ProIT/Scope Strategisk aktivitet/projekt
Aktivitet med Startår 2010 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
3D-Kamerateknik för interaktion i industriella miljöer 2010:24-T5 Avslutat 201001 201101 ProIT Förstudie
Forskarkonferens LTU, MIUN, UMU, SLU och Processum 2010:23-S Avslutat 201001 201001 ProIT/Scope Förstudie
Onlinemätning av egenskaper i bioreningsanläggningar 2010:22-T4 Avslutat 201001 201101 ProIT/Scope Förstudie
Nordic Bulk Conveying 2010:21-S Avslutat 201001 201001 ProIT/Gram FUI-projekt
Miljö- och utsläppsövervakningssystem 2010:20-T4 Avslutat 201001 201101 ProIT Förstudie
RFID märkning av timmer i sågverksindustrin 2010:19-T4 Avslutat 201001 201101 ProIT Förstudie
Produktionsmätning av cellulosa vid domsjöfabriker 2010:18-T4 Avslutat 201001 201101 ProIT/Scope Förstudie
Robust brännarstyrning och tjänster 2010:17-T4 Avslutat 201001 201101 ProIT Förstudie
Energioptimering med "Alentpumpen" 2010:16-S Avslutat 201001 201201 ProIT FUI-projekt
NIR-projekt för mätning av fukthalt i biobränsle 2010:15-S Avslutat 201001 201101 ProIT/Scope FUI-projekt
Säkring av slutkvalitet hos träpellets genom mätning av fines 2010:14-T4 Avslutat 201001 201201 ProIT/Scope Förstudie
Förbättrad användbarhet och nya interaktionsformer för industriella automations- och kontrollsystem 2010:13-T5 Avslutat 201001 201101 ProIT/Scope Förstudie
ProcessIT samverkansaktiviteter nationellt och internationellt 2010:12-S Avslutat 201001 201101 ProIT Förstudie
ProcessIT 2014 och framåt 2010:11-S Avslutat 201001 201201 ProIT Förstudie
3D-mätning (TOF kamera) av transportband 2010:10-T4 Avslutat 201001 201101 ProIT/Gram Förstudie
Styrning av Bandtraktor med OVAKO Steel (Fas II Hjälpsystem för vändning av bandlastare) 2010:09-T4 Avslutat 201001 201001 ProIT Förstudie
SCOPE II 2010:08-T1 Avslutat 201001 201001 ProIT/Scope FUI-projekt
On-line mätning av pappersstyrka 2010:07-T4 Avslutat 201001 201001 ProIT/Scope Förstudie
Projektövervakning ProcessIT 2010:06-T4 Avslutat 201001 201101 ProIT FUI-projekt
AESOP FP7 IP projekt 2010:05 Avslutat 201001 201301 ProIT FUI-projekt
Marknads- och produktifieringsstudie för ProMoVis 2010:04-T4 Avslutat 201001 201001 ProIT/Scope Förstudie
MassaIndex förstudie 2010:03-T5 Avslutat 201001 201001 ProIT/Scope Förstudie
Behovsstudie eMaintenance 2010:02-T4 Avslutat 201001 201001 ProIT Förstudie
Information för riskoptimering över flera anläggningar 2010:01-T4 Avslutat 201001 201101 ProIT Förstudie
Aktivitet med Startår 2009 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Massflödesmätning och karaktärisering av flerfasflöden 2009:19-T4 Avslutat 200901 201001 ProIT/Scope Förstudie
Nya typer av interaktionsätt och IT-stöd för effektivisering av produktion 2009:18-T4 Avslutat 200901 201001 ProIT/Scope Förstudie
Viskös simulering för industriella processer 2009:17-T5 Avslutat 200901 201101 ProIT/Gram FUI-projekt
Nya informationsgränssnitt/teknik för Livsmedelsindustrin 2009:16-T5 Avslutat 200901 201001 ProIT Förstudie
Mångkroppssimulering för industriella processer (PellIT) 2009:15-T5 Aktivt 200901 201501 ProIT/Gram FUI-projekt
Detektering av stopp i vedflöde till flistugg 2009:14-T4 Avslutat 200901 201001 ProIT/Scope Förstudie
Dynamisk simulering av energisystem i komplex processindustri 2009:13-T4 Avslutat 200901 201101 ProIT/Scope Förstudie
Ledningsstöd av hela produktionsprocessen 2009:11-T4 Avslutat 200901 201001 ProIT Förstudie
Styrning av Bandtraktor med OVAKO Steel 2009:10-T4 Avslutat 200901 201001 ProIT Förstudie
Dynamisk simulering av kemisk bioenergiprocess 2009:09-T4 Avslutat 200901 201001 ProIT Förstudie
Virkestorkning 2009:08-T4 Avslutat 200901 201001 ProIT Förstudie
Decision Aware 2009:07-T5 Avslutat 200901 201001 ProIT FUI-projekt
Simulator för semi-autonom styrning 2009:06-T5 Avslutat 200901 201001 ProIT FUI-projekt
FMCV - Short range optical distance metering 2009:05-T4 Avslutat 200901 201001 ProIT Förstudie
GRAM - Gruvprogram - En projektportfölj för gruvindustrin 2009:04-T1 Avslutat 200901 201101 ProIT/Gram Strategisk aktivitet/projekt
Innovativa e-Underhållstjänster 2009:03 Avslutat 200901 201101 ProIT FUI-projekt
VSP - Vision System research Platform 2009:02 Avslutat 200901 201201 ProIT FUI-projekt
Autonom 3-D texturering 2009:01-T4 Avslutat 200901 201001 ProIT Förstudie
Fragmentreringsmätning av bulkmaterial, MinBas 2008:09-S Avslutat 200901 200901 ProIT Förstudie
Aktivitet med Startår 2008 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Simulering/modellering av granulära material 2008:14-T5 Avslutat 200801 200901 ProIT/Gram Förstudie
TUUDI ledning och delprojektledning 2008:13-T0 Avslutat 200801 201101 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
BasIndustribehovsinventeringen augusti-oktober 2008 2008:12-T4 Avslutat 200801 200801 ProIT Förstudie
Samverkansaktiviteter (InternetBay, IUC och Electropolis m fl) 2008:11-S Avslutat 200801 200901 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
Behovsanalys med Öviksföretag 2008:10-T4 Avslutat 200801 200801 ProIT Förstudie
Clamp-on mätare 2008:08-T4 Avslutat 200801 201001 ProIT Förstudie
Förändrade aff.mod. för mobila enheter (FältCom) 2008:07-T4 Avslutat 200801 200901 ProIT Förstudie
Mätning av "washboard" vid wellpapptillverkning 2008:06-T4 Avslutat 200801 200901 ProIT/Scope Förstudie
Interaktionslabb 2008:05-T2 Avslutat 200801 200801 ProIT Förstudie
Oljeanalys 2008:04 Avslutat 200801 201101 ProIT FUI-projekt
Från produktleverantör till värdeskapare 2008:03 Avslutat 200801 200801 ProIT Förstudie
SCOPE-MIDX Massaindex förstudie 2008:02-T4 Avslutat 200801 200801 ProIT/Scope Förstudie
Kartläggning av den skogliga värdekedjan 2008:01 Avslutat 200801 200901 ProIT Förstudie
Aktivitet med Startår 2007 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
preISIMOR – initiering av ett nytt affärsområde 2007:18 Avslutat 200701 200901 ProIT Förstudie
Människa-maskin-interaktion i och för skogsskördare 2007:17 Avslutat 200701 200801 ProIT Förstudie
Innovationssystemutveckling ProcessIT 2007:16 Avslutat 200701 200801 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
Kartläggning kompetensutvecklingsbehov map driftssäkerhet 2007:15 Avslutat 200701 200801 ProIT Förstudie
Processinteraktionssystem - koordinering av och process & nya GUI 2007:14 Avslutat 200701 200701 ProIT Förstudie
Från produktfokus till tjänstefokus - Komatsu 2007:13 Avslutat 200701 200901 ProIT Förstudie
Ventilövervakning 2007:12 Avslutat 200701 200701 ProIT Förstudie
Simuleringsverktyg för RFID antenner 2007:11 Avslutat 200701 200901 ProIT FUI-projekt
3D-Mät under 2007 2007:10 Avslutat 200701 200901 ProIT/Gram Förstudie
Serious games DataDuctus Forska o Väx 2007:09 Avslutat 200701 200801 ProIT FUI-projekt
Informationsbehov och teknikstöd Produktion 2007:08 Avslutat 200701 200901 ProIT Förstudie
Metoder för strukturell optimering av styrning i massatillverkning - MeSTA 2007:07 Avslutat 200701 200801 ProIT/Scope FUI-projekt
Kvarnstyrning Gruvor (WP4 ProFi) 2007:06 Avslutat 200701 200701 ProIT/Gram FUI-projekt
IT-stöd för gruvprospektering 2007:05 Avslutat 200701 200801 ProIT/Gram Förstudie
Logistik- och lageroptimering 2007:04 Avslutat 200701 200701 ProIT FUI-projekt
Robust reglering av pelletsbrännare 2007:03-T4 Avslutat 200701 200901 ProIT Förstudie
Opto-Akustisk mätmetod för karaktärisering av fibersuspensioner 2007:02 Avslutat 200701 201001 ProIT/Scope FUI-projekt
Algoritmer för optimering av aptering på skogsmaskin 2007:01 Avslutat 200701 200701 ProIT Förstudie
Aktivitet med Startår 2006 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
SMART 2006:17 Avslutat 200601 200601 ProIT FUI-projekt
Genusorienterade design-studier av innovativ IT-användning 2006:16 Avslutat 200601 200801 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
Industriförsök på SCA Munksund 2006:15 Avslutat 200601 200601 ProIT/Scope Förstudie
Kontaktlös mätning av stock på skördare 2006:14 Avslutat 200601 200601 ProIT Förstudie
SCOPE 2006:13 Avslutat 200601 200901 ProIT/Scope Strategisk aktivitet/projekt
Riskhantering vid integration av IT-infrastrukturer 2006:12 Avslutat 200601 200601 ProIT/Scope Förstudie
Taktil Video 2006:11 Avslutat 200601 200701 ProIT Förstudie
Fibervinkelmätare 2006:09 Avslutat 200601 200601 ProIT Förstudie
Klistermängd vid wellpapptillverkning 2006:07 Avslutat 200601 200701 ProIT/Scope Förstudie
Navigering i och mätning av gruvorter 2006:06 Avslutat 200601 200601 ProIT/Gram Förstudie
SOCRADES. EU - integrerat projekt 2006:05 Avslutat 200601 200901 ProIT FUI-projekt
Gasanalys - Energiinnehållsmätning 2006:04 Avslutat 200601 200701 ProIT FUI-projekt
Optimering av övervakningsinex för reglerkretsar 2006:03 Avslutat 200601 200701 ProIT Förstudie
Efficient P2P Mobile Service for Live Media Streaming 2006:02 Avslutat 200601 200701 ProIT Förstudie
Aktivitet med Startår 2005 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Enabling Collaborative Working Enviroment at SSAB 2005:30 Avslutat 200501 200501 ProIT FUI-projekt
EU Nätverkscentrum 2005:29 Avslutat 200501 200501 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
Gasanalys 2005:28 Avslutat 200501 200501 ProIT FUI-projekt
ProFi: Networking ProcessIT Innovations and MNT Northern Finland 2005:27 Avslutat 200501 200701 ProIT FUI-projekt
Platform for Disruption Tolerant Networking 2005:26 Avslutat 200501 200801 ProIT FUI-projekt
Analys av flammor 2005:25-T4 Avslutat 200501 200901 ProIT Förstudie
Bergkartering - MWD 2005:22 Avslutat 200501 200501 ProIT/Gram Förstudie
Trådlösa sensorer - TinyTimber 2005:21 Avslutat 200501 200501 ProIT Förstudie
Skutdetektering 2005:20 Avslutat 200501 200501 ProIT Förstudie
Interaktiv beslutsträning 2005:19 Avslutat 200501 200501 ProIT Förstudie
Service-övervakning 2005:18 Avslutat 200501 200901 ProIT Förstudie
Mätning av partikelstorleksfördelning 2005:17 Avslutat 200501 200501 ProIT/Gram Förstudie
Processinformation för närdiagnostik 2005:16 Avslutat 200501 200501 ProIT/Gram Förstudie
TriboTronic - Oljeanalys för tillståndskontroll 2005:15 Avslutat 200501 200501 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
Bildanalyslab - Program 2005:14 Avslutat 200501 200501 ProIT Strategisk aktivitet/projekt
Inmätning av borrkronors läge under borrning 2005:13 Avslutat 200501 200501 ProIT/Gram Förstudie
Analys av komplexa reglersystem 2005:12 Avslutat 200501 200501 ProIT Förstudie
Planeringsverktyg Gruvdrift 2005:11 Avslutat 200501 200601 ProIT/Gram Förstudie
Radiobomb Trådlöshet i extrem miljö 2005:10 Avslutat 200501 200601 ProIT Förstudie
On-Line Process Optimization 2005:09 Avslutat 200501 200901 ProIT Förstudie
Optiska formmätsensorer för automatiserad geometrikontroll 2005:08 Avslutat 200501 200501 ProIT Förstudie
Behovsinventering map modellbaserad styrning 2005:07 Avslutat 200501 200501 ProIT Förstudie
IT-stöd i komplexa produktionsanläggningar 2005:06 Avslutat 200501 200501 ProIT Förstudie
Behovsinventering industriell interaktion 2005:05 Avslutat 200501 200501 ProIT Förstudie
Flödesmätning under extrema förhållanden 2005:04 Avslutat 200501 200901 ProIT/Gram FUI-projekt
Plattform för kransimulering 2005:03 Avslutat 200501 200901 ProIT FUI-projekt
In-situ mätning av fukthalt i slig 2005:02 Avslutat 200501 200801 ProIT/Gram FUI-projekt
IT-stöd i komplexa produktionsprocesser 2005:01 Avslutat 200501 201001 ProIT FUI-projekt
Aktivitet med Startår 2004 Aktivitetsnr Status Startar Slutar Program Aktivitetstyp
Behovsinventering LKAB:s framtida mätteknikbehov 2004:03 Avslutat 200401 200401 ProIT/Gram Förstudie
Mätsystem baserat på 3D-datamodeller 2004:02 Avslutat 200401 200701 ProIT/Gram FUI-projekt
Automatisk detektetering, isolering och diagnos av reglersystem med trimningsbrister 2004:01 Avslutat 200401 200501 ProIT FUI-projekt